Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla MIASTA SŁUPSKA

______________________________________________

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
pok. 246, 245, 244

Telefony: (59) 841-24-20, (59) 841-24-71,
fax. (59) 841-13-96

e-mail: pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

______________________________________________

KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska informuje, że dnia

27 maja 2016 r. (piątek), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych w związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2015/2016 o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska
(pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem).


Podstawa prawna: art. 61, 62, 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2013 r. , poz. 1409 z późn. zm.).

 


INFORMACJA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) - osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza - przewodnika lub tłumacza języka migowego.

Liczba odsłon:32884
Treść wprowadził(a): Łopaciuk Andrzej, 2016-05-18 14:49:40
Treść wytworzył(a): Małgorzata Szczurowska, 2014-06-12 10:42:05
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-02-16 08:27:12