Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla MIASTA SŁUPSKA

______________________________________________

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
pok. 246, 245, 244

Telefony: (59) 841-24-20, (59) 841-24-71,
fax. (59) 841-13-96

e-mail: pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

______________________________________________

KOMUNIKAT

z dnia 18.10.2016r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych w związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2016/2017 o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska
(pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem).


Podstawa prawna: art. 61, 62, 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.,
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 r. , poz. 290 z późn. zm.).

 


INFORMACJA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) - osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza - przewodnika lub tłumacza języka migowego.

Liczba odsłon:35530
Treść wprowadził(a): Łopaciuk Andrzej, 2016-10-20 08:50:45
Treść wytworzył(a): Małgorzata Szczurowska, 2014-06-12 10:42:05
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-10-20 08:47:06